PRE MIŠKU

občianske združenie

Bojujeme s úsmevom proti ťažkým Miškiným diagnózam

Mišku môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom:

Darujte Miške 2 %

Venujte svoje 2 % a pomôžte Miške skvalitniť jej život a prekonávať prekážky s úsmevom.

Zdravotné pomôcky, rehabilitácie, arteterapia, vzdelávacie a kultúrne činnosti, ktoré Miškinej rodine nikto nepreplatí a pritom zásadným spôsobom pomôžu v boji s Miškinými diagnózami. Vašim príspevkom pomôžete Miške skvalitniť jej život.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno/názov: Pre Mišku
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52124568
Adresa/sídlo: Telocvičná 2727/15, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: Fio banka a.s, SK6983300000002101729764 

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Postup ako darovať 2 % z dane:

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 • Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Súbory na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní dane

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si 
  • 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane.
 3. Daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 4. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.
 
Súbory na stiahnutie:
 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.
* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.   Súbory na stiahnutie: www.rozhodni.sk alebo Elektronický formulár Potvrdenie o podaní daňového priznania právnických osôb

Občianske združenie Pre Mišku

vzniklo s cieľom zabezpečiť Miške lepšie podmienky na prekonávanie jej mnohopočetných diagnóz.

Miška je optimistická bojovníčka, ktorá čerpá silu z výraznej podpory svojej rodiny a priateľov. Vaša podpora, či už finančná alebo morálna, je pre ňu ďalšia hnacia sila a motivácia prekonávať prekážky s úsmevom.

Miška prekonáva nasledovné diagnózy:​

 • Detská mozgová obrna – forma spastická kvadruparéza s dyskinézami​
 • Epilepsia symptomatická​
 • Organická úzkostná porucha
 • Astma bronchiale stredne ťažká
 • Skolióza, luxácia pravého bedrového kĺbu

Miška je odkázaná na invalidný vozík, pričom potrebuje špeciálnu výbavu na správne držanie tela a ďalšie iné zdravotné pomôcky. Pravidelne rehabilituje v špecializovanom zariadení aj doma a absolvuje špeciálne masáže. Miška potrebuje neustálu asistenciu, ktorú jej poskytuje jej rodina. Miška je na invalidnom dôchodku, jej mamina poberá príspevok za opatrovanie. To však nestačí pokrývať náklady na pomôcky, cvičenia, masáže, rehabilitácie, arteterapiu a iné potrebné veci, či vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré by Miške pomohli skvalitniť život. Zdravotná poisťovňa prepláca len málo z toho, čo by Miška potrebovala.

Mišku môžete podporiť vašimi 2%, jednorazovým alebo pravidelným finačným príspevkom alebo šírením výzvy na jej podporu.

Miška na fotkách

Miškin príbeh

Miška Dobrovodská sa narodila 7. augusta. 1992, v 31. týždni tehotenstva pre predčasný odtok plodovej vody. Vážila 1450g a merala 39 cm. Bola jej diagnostikovaná asfyxia a museli ju kriesiť.

Od narodenia mala respiračné obtiaže, trpela hypoglykémiou a perinatálnou infekciou. Približne v ôsmom mesiaci jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu spastickú kvadruparézu s dyskinézami, čo je globálne poškodenie rozsiahlych častí senzomotirickej oblasti mozgovej kôry, čo znamená, že je narušena celková senzomotorika tela i oblasti hlavy. Tato forma patrí mezi najťažšie formy, pretože sú postihnuté všetky štyri končatiny. Spasticita je tuhosť, tvrdosť a nepoddajnosť svalstva. Postupne sa zhoršuje a sťažuje pohyb, mobilitu na vozíčku, celkovo kvalitu života. Dyskinézy sú mimovoľné, nevedomé a nepotlačiteľné pohyby, nezávislé na vôli jedinca.

Preto Miška od narodenia cvičí (rehabilituje) podľa Vojtovej metódy, neskôr Kabátovej metódy, ktorú jej doplnili cvičením na combofite. Rehabilitácie absolvovala v rehabilitačnom zariadení na Teslovej ulici v Bratislave a v rehabilitačnom stredisku Harmony.

Momentálne navštevuje špeciálne rehabilitačné zariadenie na Cintorínskej ulici.

V roku 1993 absolvovala operáciu strabizmu, v roku 1998 ortopedickú operáciu – elongáciu šliach – adduktorov, hamstringov, psoasy, achillových šliach.

V auguste 2000 Miške aplikovali do svalov lýtok botulotoxín na uvoľnenie nadmerného svalového napätia.

Od roku 1997 do 2000 navštevovala rehabilitačnú škôlku na Teslovej ulici, od roku 2000 do 2012 navštevovala špeciálnu základnú školu a praktickú školu na Dúbravskej ceste. Od roku 2012 do 2019 navštevovala rehabilitačné stredisko na Dúbravskej ceste.

V auguste 2006 Miška dostala 2 krat po sebe epileptický záchvat grand mal (tzv. veľký záchvat spojený s bezvedomím), následne bola hospitalizovaná vo fakultnej nemocnici na Kramároch. Po prepustení z nemocnice sa jej zdravotný stav výrazne zhoršil a to najmä po psychickej stránke –  ostala ustráchaná, nepokojná, bojazlivá, napätá, začali sa u nej prejavovať stavy úzkosti a zmeny nálad, ktoré ovplyvňovali jej celkové fungovanie vo všetkých oblastiach života.

Epileptické záchvaty a stavy úzkosti sa napriek farmakologickej liečbe, nepodarilo úplne eliminovať.

Napriek vážnym  zdravotným problémom, je Miška veselá slečna so svojským humorom, ktorá má obrovskú chuť žiť!