PRE MIŠKU

občianske združenie

Podporte Mišku

Mišku môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom, alebo šírením výzvy na jej podporu.

Darujte Miške 2 %

Venujte svoje 2 % a pomôžte Miške skvalitniť jej život a prekonávať prekážky s úsmevom.

Špeciálny invalidný vozík, chrbtová opierka, iné zdravotné pomôcky, rehabilitačné pobyty, vzdelávacie a kultúrne činnosti, ktoré Miškinej rodine nikto nepreplatí a pritom zásadným spôsobom pomôžu v boji s Miškinými diagnózami.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % alebo finančného príspevku našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Pre Mišku
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52124568
Adresa/sídlo: Telocvičná 2727/15, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: Fio banka a.s, SK6983300000002101729764 

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Postup ako darovať 2 % z dane:


Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 17.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.  
 • Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.  
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 • Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 • Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

 

 • Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0 % z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2 % z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Súbory na stiahnutie:

Ďakujeme!

O Miške

Miška je mladá slečna so svojským humorom, ktorá miluje kreslenie, spájanie dot-to-dot, počúvanie hudby, spoločenské hry, ale aj online hry a televízne seriály. Rada sa učí anglický jazyk a najviac si užíva stretnutia s priateľmi.

Miška prekonáva nasledovné diagnózy:​

 • Detská mozgová obrna – forma spastická kvadruparéza s dyskinézami​
 • Epilepsia symptomatická​
 • Organická úzkostná porucha
 • Astma bronchiale stredne ťažká
 • Skolióza, luxácia pravého bedrového kĺbu

Miška je odkázaná na invalidný vozík, pričom potrebuje špeciálnu výbavu na správne držanie tela a ďalšie iné zdravotné pomôcky. Pravidelne rehabilituje v špecializovanom zariadení aj doma a absolvuje špeciálne masáže. Miška potrebuje neustálu asistenciu, ktorú jej poskytuje jej rodina – mamina Aďka, tato Robert, brat Hugo a starí rodičia. Miška je na invalidnom dôchodku, jej mamina poberá príspevok za opatrovanie. To však nestačí pokrývať náklady na pomôcky, cvičenia, masáže, rehabilitačné pobyty a iné potrebné veci, či vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré by Miške pomohli skvalitniť život. Zdravotná poisťovňa prepláca len málo z toho, čo by Miška potrebovala. Miškina mamina túži Miške zabezpečiť nový, ľahší vozík, ktorý je viac prispôsobený jej špecifickým potrebám.

Mišku môžete podporiť vašimi 2 %, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom, alebo šírením výzvy na jej podporu.

Občianske združenie Pre Mišku

vzniklo s cieľom zabezpečiť Miške lepšie podmienky na prekonávanie jej mnohopočetných diagnóz.

Miška je optimistická bojovníčka, ktorá čerpá silu z výraznej podpory svojej rodiny a priateľov. Vaša podpora, či už finančná alebo morálna, je pre ňu ďalšia hnacia sila a motivácia prekonávať prekážky s úsmevom.

Miška na fotkách

Miškin príbeh

Miška Dobrovodská sa narodila 7. augusta. 1992, v 31. týždni tehotenstva pre predčasný odtok plodovej vody. Vážila 1450g a merala 39 cm. Bola jej diagnostikovaná asfyxia a museli ju kriesiť.

Od narodenia mala respiračné obtiaže, trpela hypoglykémiou a perinatálnou infekciou. Približne v ôsmom mesiaci jej diagnostikovali detskú mozgovú obrnu spastickú kvadruparézu s dyskinézami, čo je globálne poškodenie rozsiahlych častí senzomotirickej oblasti mozgovej kôry, čo znamená, že je narušena celková senzomotorika tela i oblasti hlavy. Tato forma patrí mezi najťažšie formy, pretože sú postihnuté všetky štyri končatiny. Spasticita je tuhosť, tvrdosť a nepoddajnosť svalstva. Postupne sa zhoršuje a sťažuje pohyb, mobilitu na vozíčku, celkovo kvalitu života. Dyskinézy sú mimovoľné, nevedomé a nepotlačiteľné pohyby, nezávislé na vôli jedinca.

Preto Miška od narodenia cvičí (rehabilituje) podľa Vojtovej metódy, neskôr Kabátovej metódy, ktorú jej doplnili cvičením na combofite. Rehabilitácie absolvovala v rehabilitačnom zariadení na Teslovej ulici v Bratislave a v rehabilitačnom stredisku Harmony.

Momentálne navštevuje špeciálne rehabilitačné zariadenie na Cintorínskej ulici.

V roku 1993 absolvovala operáciu strabizmu, v roku 1998 ortopedickú operáciu – elongáciu šliach – adduktorov, hamstringov, psoasy, achillových šliach.

V auguste 2000 Miške aplikovali do svalov lýtok botulotoxín na uvoľnenie nadmerného svalového napätia.

Od roku 1997 do 2000 navštevovala rehabilitačnú škôlku na Teslovej ulici, od roku 2000 do 2012 navštevovala špeciálnu základnú školu a praktickú školu na Dúbravskej ceste. Od roku 2012 do 2019 navštevovala rehabilitačné stredisko na Dúbravskej ceste.

V auguste 2006 Miška dostala 2 krat po sebe epileptický záchvat grand mal (tzv. veľký záchvat spojený s bezvedomím), následne bola hospitalizovaná vo fakultnej nemocnici na Kramároch. Po prepustení z nemocnice sa jej zdravotný stav výrazne zhoršil a to najmä po psychickej stránke –  ostala ustráchaná, nepokojná, bojazlivá, napätá, začali sa u nej prejavovať stavy úzkosti a zmeny nálad, ktoré ovplyvňovali jej celkové fungovanie vo všetkých oblastiach života.

Epileptické záchvaty a stavy úzkosti sa napriek farmakologickej liečbe, nepodarilo úplne eliminovať.

Napriek vážnym  zdravotným problémom, je Miška veselá slečna so svojským humorom, ktorá má obrovskú chuť žiť!